GIZARTERATZEA

_


 

LIBURUZKA DESKARGATU

 
OCD OSOA DESKARGATU
  ESPEZIFIKAZIOAK

 

Ikasketa Plana

Irakasgaiak Orduak
Gizarte parte-hartzearen testuingurua 99
Gizarteratzea eta laneratzea 200
Bizikidetza-unitateentzako arreta 165
Gizarte-bitertekaritza 120
Hezkuntzako parte-hartzearen babesa 120
Autonomia pertsonalaren sustapena 198
Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak 165
Metodología de la intervención social 132
Lehen laguntzal 60
Gizarte-trebetasunak 132
Gizarteratzeko proiektua 50
Ingeles teknikoa 40

Irakasgaiak Orduak
Laneko prestakuntza eta orientabidea 99
Enpresa eta ekimen sortzailea 60
Lantokiko prestakuntza 360

Irteera Profesionalak

Zeregin eta lanpostu aipagarrienak hauek dira:
 
 
• Prebentzioko eta gizarteratzeko programen teknikaria.
• Hainbat motatako egoitza-ekipamenduetako hezitzailea.
• Ezintasuna duten pertsonen hezitzailea.
• Familia-langilea.
• Familia-hezkuntzako hezitzailea.
• Tutoretzako laguntzailea.
• Zentro irekietako begiralea.
• Gizarteratzeko teknikaria.
• Hezkuntza-babeseko espezialista.
• Hezkuntza bereziko hezitzailea.
• Hezitzaile teknikaria.
• Teknikari espezialista (gizarteratzailea).
• Teknikari espezialista II (heziketakoa).
• Ezintasuna duten pertsonen hezitzailea.
• Oinarrizko mugikortasuneko teknikaria.
• Laneratzeko teknikaria.
• Bitartekari okupazionala eta/edo lanekoa.
• Bitartekari okupazionala eta/edo lanekoa.
• Oinarriko hezitzailea.
• Gizarte-bitartekaria.
• Kultura arteko bitartekaria.
• Auzo- eta gizarte-bitartekaria.
• Laneko prestatzailea.
• Enplegu lagunduko teknikari

  • .